email

info@helpinghand.cz

socialni site

Úvodní informace k registraci

Úvodní informace k registraci

Co získáte při registraci u nás

  1. Podpora komunity: Příspěvek k místnímu prospěchu a solidarity.
  2. Dobrovolnictví: Možnost aktivní účasti na charitativních akcích.
  3. Projekty s pozitivním dopadem: Možnost zapojení se do projektů pro pomoc potřebným.
  4. Sociální sítě: Možnost navázání nových vztahů a přátelství.
  5. Ovlivňování změn: Možnost spolupráce na řešení problémů v komunitě.
  6. Přístup k informacím: Získání užitečných informací a zdrojů.
  7. Pocit přínosu: Možnost pocítit se užitečným a naplněným při pomoci druhým.

Více o nás