email

info@helpinghand.cz

socialni site

Usnesení

Usnesení

Usnesení

Krajský soud v Brně rozhodl vyšší soud v právní věci navrhovatele: PARANDZEM ARAMAJISI SUKIASYANOVÁ   

sídlem Úvoz 422/47, Veveří, 602 00 Brno
o návrhu na zápis Helping hand for people z.s., Úvoz 422/47, Veveří, 602 00 Brno, do spolkového rejstříku takto:

V spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddílu L, vložce číslo 29558

se zapisuje: